Thông tin bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh định hướng năm 2030

Thông tin bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh định hướng năm 2030

Bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu của tỉnh là phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu trở thành một tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Để biết được sự thay đổi của tỉnh Trà Vinh sau khi quy hoạch như thế nào thì hãy tìm hiểu thông tin trong bài viết dưới đây.

Tỉnh Trà Vinh đang được đầu tư phát triển kinh tế
Tỉnh Trà Vinh đang được đầu tư phát triển kinh tế

Thông tin tổng quan về tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nằm ở phía cuối cù lao kẹp giữa sông Tiền và sông Hậu. Nơi đây sở hữu địa hình bằng phẳng và đang được chính quyền địa phương quan tâm phát triển kinh tế, xã hội. Tỉnh Trà Vinh có các đặc điểm về vị trí địa lý, hành chính, dân số và kinh tế như sau:

Vị trí địa lý

Nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và nằm giữa sông Tiền, sông Hậu, tỉnh Trà Vinh có vị trí địa lý tiếp giáp với các tỉnh sau:

 • Phía Đông tiếp giáp Biển Đông.
 • Phía Tây tiếp giáp tỉnh Vĩnh Long.
 • Phía Nam tiếp giáp tỉnh Sóc Trăng với ranh giới là sông Hậu.
 • Phía Bắc tiếp giáp tỉnh Bến Tre với ranh giới là sông Cổ Chiên.

Đơn vị hành chính và dân số

Tỉnh Trà Vinh có đặc điểm về hành chính và dân số như sau:

Đơn vị hành chính

Theo Niên giám Tổ chức Ngành Thống kê năm 2021, tỉnh Trà Vinh có diện tích 2.391 km2 với 09 đơn vị cấp huyện và 106 đơn vị cấp xã. Trong đó gồm 01 thành phố; 01 thị xã; 07 huyện; 85 xã; 11 phường; 10 thị trấn.

Tổng quan đơn vị hành chính tỉnh Trà Vinh:

Ðơn vị hành chính cấp huyện

Thành phố
Trà Vinh
Thị xã Duyên Hải Huyện Càng Long Huyện
Cầu Kè
Huyện
Cầu Ngang
Huyện
Châu Thành
Huyện
Duyên Hải
Huyện
Tiểu Cần
Huyện
Trà Cú

Diện tích (km²)

68,04 177,2 300,1 233,1 321,2 233,1 300,5 207,2

367,8

Số đơn vị hành chính 9 phường, 1 xã 2 phường, 5 xã 1 thị trấn, 13 xã 1 thị trấn, 10 xã 2 thị trấn, 13 xã 1 thị trấn, 13 xã 1 thị trấn, 6 xã 2 thị trấn, 9 xã

2 thị trấn, 15 xã

Bản đồ hành chính tỉnh Trà Vinh
Bản đồ hành chính tỉnh Trà Vinh

Dân số tỉnh Trà Vinh

Theo Niên giám Tổ chức Ngành Thống kê năm 2021, dân số của tỉnh Trà Vinh được thống kê như sau:

 • Tổng dân cư: 1.009.940 người (Nam: 497.045 người; Nữ: 512.895 người).
 • Mật độ dân số: 422 người/km2.

Tỉnh Trà Vinh là địa bàn cư trú của lâu đời của người dân Khmer nên nơi đây có nền văn hóa riêng về tiếng nói, chữ viết, món ăn và đặc trưng là hệ thống chùa. Tuy nhiên, dân tộc chiếm tỉ lệ cao nhất là dân tộc Kinh (69%), sau đó đến người Khmer (29%) và người Hoa (2%).

Tình hình kinh tế tỉnh Trà Vinh

Kinh tế của tỉnh Trà Vinh đang có sự chuyển biến giữa tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, tỷ trọng thủy hải sản và tỷ trọng chăn nuôi. Trong những năm trở lại đây, tổng GRDP của tỉnh có sự tăng trưởng vượt bậc vượt kế hoạch và đạt được nhiều thành tựu. Giai đoạn 2016 – 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân tăng 11,22%/năm; năm 2020 tuy điều kiện khó khăn chung ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng toàn tỉnh Trà Vinh tăng trưởng GRDP vẫn đạt 3,32% – đây là mức tăng trưởng khá so với cả nước. Quy mô kinh tế được nâng lên, năm 2020 gấp 1,81 lần so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 1,5%… Tỉnh Trà Vinh hướng tới định hướng năm 2030, tầm nhìn 2050 trở thành một tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kinh tế tỉnh Trà Vinh đang có sự tăng trưởng vượt trội qua các năm
Kinh tế tỉnh Trà Vinh đang có sự tăng trưởng vượt trội qua các năm

Bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh

Với mục tiêu đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển đạt mức khá và trở thành tỉnh có vị trí và vai trò quan trọng trong sự phát triển của vùng, của khu vực, tỉnh Trà Vinh đã đưa ra bản đồ quy hoạch với các yêu cầu, kế hoạch như sau:

Yêu cầu về nội dung quy hoạch tỉnh Trà Vinh

 • Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp vùng, cấp quốc gia.
 • Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên 03 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường.
 • Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giữa các ngành và vùng liên huyện, các địa phương trong địa bàn tỉnh; xác định cụ thể mục đích của từng khu vực.
 • Cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh xã hội; chú trọng phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn hơn.
 • Tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
 • Sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn giá trị lịch sử – văn hóa, di sản thiên nhiên.
 • Ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại trong quá trình lập quy hoạch và phát triển nhưng phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Mục tiêu quy hoạch

Quy hoạch tỉnh Trà Vinh định hướng đến năm 2030 phải đạt được các mục tiêu tổng quát như sau:

 • Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh và chủ động ứng phó với sự thay đổi của môi trường như biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao,…
 • Phát triển đồng bộ và hiệu quả kinh tế biển, du lịch.
 • Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút sự đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 • Phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 • Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong quá trình phát triển kinh tế.
 • Tập trung vào các trọng điểm sau: Đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, bảo vệ môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, khởi nghiệp; khuyến khích và hỗ trợ nông dân hoạt động theo chuỗi sản phẩm có tính liên kết cao.

Thông tin quy hoạch về phát triển không gian vùng tỉnh Trà Vinh

Bản đồ quy hoạch đất tỉnh Trà Vinh năm 2020
Bản đồ quy hoạch đất tỉnh Trà Vinh năm 2020

Theo đề án quy hoạch, tỉnh Trà Vinh tập trung phát triển không gian vùng như sau:

Phát triển không gian đô thị

Định hướng đến năm 2030, tỉnh Trà Vinh sẽ phát triển 20 đô thị gồm:

 • TP Trà Vinh đạt chuẩn đô thị loại I.
 • TP Duyên Hải đạt chuẩn đô thị loại II.
 • Đô thị Tiểu Cần đạt đạt chuẩn đô thị loại III.
 • 03 đô thị loại IV gồm Càng Long, Trà Cú, Cầu Ngang.
 • 14 đô thị loại V.
 • Phát triển thêm 06 thị trấn mới ngoài 17 thị trấn hiện có.

Bên cạnh đó, Trà Vinh định hướng phát triển 03 cụm đô thị gồm:

 • Cụm đô thị phía Bắc: Gồm đô thị Trà Vinh, Châu Thành, Càng Long; xây dựng thêm đô thị mới Tân An và Nhị Long thuộc huyện Càng Long đến năm 2030.
 • Cụm đô thị phía Đông Nam: Gồm đô thị Duyên Hải, Trà Cú, Mỹ Long, Định An, Cầu Ngang, Long Thành; mở rộng thêm đô thị Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải), đô thị Ba Động (huyện Duyên Hải), đô thị Dân Thành và đô thị Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải).
 • Cụm đô thị phía Tây: Gồm đô thị Tiểu Cần (đô thị loại IV); đô thị Ninh Thới (huyện Cầu Kè).

Phát triển không gian nông thôn

 • Phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 toàn tỉnh có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới và 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 • Giai đoạn 2026 – 2030 hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí hiện hành.

Thông tin quy hoạch giao thông tỉnh Trà Vinh

Bản đồ giao thông tỉnh Trà Vinh
Bản đồ giao thông tỉnh Trà Vinh

Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế, tỉnh Trà Vinh đã đưa ra định hướng phát triển hệ thống giao thông như sau:

Giao thông đường bộ

 • Nâng cấp các tuyến đường Quốc lộ 53, 53B, 54, 60.
 • Cải tạo và nâng cấp hệ thống đường hành lang ven biển, cầu Đại Ngãi.
 • Cải tạo các tuyến đường tỉnh đạt tối thiểu cấp IV, nâng cấp lên cấp III đối với các tuyến đường tỉnh 911, 912, 913, 914, 915, 915B.
 • Nâng cấp trọng tải của các cầu, cải tạo hệ thống đường liên huyện, liên xã nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt.

Giao thông đường thủy

 • Phát huy năng lực vận tải đường thủy trên cơ sở khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên của địa phương.
 • Tiến hành nạo vét, cải tạo các tuyến vận tải hiện có nhằm phát huy tối đa ưu thế về vận tải đường thủy của vùng đồng bằng sông Cửu Long và Trà Vinh.
 • Phát triển đội tàu theo hướng đa dạng nhưng tập trung vào đội tàu chuyên dùng chở container, hàng rời, hàng lỏng,…
 • Tập trung khai thác có hiệu quả các luồng cho tàu biển có trọng tải lớn di chuyển vào sông Hậu.

Hệ thống cảng biển

 • Đầu tư khai thác có hiệu quả hệ thống cảng biển nước sâu, bến thủy nội địa.
 • Tập trung đầu tư hệ thống cảng biển tổng hợp gồm cảng tổng hợp Trà Cú, cảng tổng hợp Định An, cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải, cảng Long Đức.

Một vài dự án quy hoạch, đầu tư tiêu biểu

Tỉnh Trà Vinh đang phát triển hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp với diện tích rộng lớn nhằm phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Một vài dự án tiêu biểu gồm:

Khu kinh tế Định An – Trà Vinh

 • Địa chỉ: Nằm trên địa bàn các xã, ấp ở phía Nam đường 914 thuộc huyện Trà Cú và Duyên Hải.
 • Tổng diện tích: 26.424ha.
 • Các phân khu chính: Khu phi thuế quan, khu công nghiệp và kho hàng, khu du lịch vui chơi giải trí, khu đô thị Định An – Cảng Trà Cú, khu phát triển nông – lâm – ngư nghiệp, khu dân cư và các khu chuyên dụng khác.

Cụm công nghiệp Sa Bình, TP. Trà Vinh

 • Địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh.
 • Tổng diện tích: 32,58ha.
 • Tổng mức đầu tư hạ tầng, kết cấu công nghiệp: 370 tỷ đồng.
 • Dự án được đầu tư xây dựng nhằm phát triển các ngành nghề như: công nghệ hỗ trợ như sản xuất tol, sản xuất các mặt hàng từ gỗ, thực hiện gia công sản phẩm cơ khí, hàn tiện, sửa chữa oto, moto, may mặc, sản xuất giày da, vật liệu xây dựng, mua bán phế liệu,…

Trên đây là thông tin bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để tìm hiểu thêm thông tin quy hoạch chi tiết các huyện trong tỉnh bạn hãy truy cập: https://www.giaanproperty.vn/. Nhanh tay truy cập để cập nhật thêm thông tin mới nhất ngay hôm nay.

4.6/5 - (117 bình chọn)

Tin tức khác