giá trị cốt lõi

Dự án

GIA AN Property là công ty bất động sản thuộc hệ thống Công Ty Cổ Phần Bất động sản GM HOLDINGS, một nhà cung cấp giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản. GM HOLDINGS còn là nhà phát triển, tư vấn phát triển dự án, là đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín (R&D) được các chuyên gia, chủ đầu tư đánh giá cao.

Đối Tác