giá trị cốt lõi

HOẠT ĐỘNG

Du lịch Thái Lan

DU LỊCH THÁI LAN

Kick-off dự án ICON Central

KICKOFF ICON CENTRAL

Hoạt động Team Building

TEAM BUILDING

Khảo sát thực tế dự án

KHẢO SÁT DỰ ÁN

Chương trình Year End Party

YEAR END PARTY

Hoạt động hiến máu nhân đạo

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Dự án

GIA AN Property là công ty bất động sản thuộc hệ thống Công Ty Cổ Phần Bất động sản GM HOLDINGS, một nhà cung cấp giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản. GM HOLDINGS còn là nhà phát triển, tư vấn phát triển dự án, là đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín (R&D) được các chuyên gia, chủ đầu tư đánh giá cao.

Đối Tác