Quy định tách thửa Lâm Đồng mới nhất năm 2021

Quy định tách thửa Lâm Đồng mới nhất năm 2021

Ngày 19/1/2021 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định 04/2021/QĐ-UBND, thay thế cho Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh và có hiệu lực từ ngày 8/2/2021. Theo quyết định 04/2021/QĐ-UBND, thì có 2 điểm khác biệt mới như sau:  

Quy định tách thửa Lâm Đồng mới nhất năm 2021

Thứ nhất, trường hợp hình thành đường giao thông mới để đủ điều kiện xem xét tách thửa thì chiều rộng mặt đường tối thiếu là 5,5 m đối với khu vực đô thị, tối thiểu là 7 m đối với khu vực nông thôn và việc hình thành đường giao thông này phải được cấp có thẩm quyền cho phép và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

Có thể bạn quan tâm dự án Takashi Ocean Suite Quy Nhơn sắp mở bán. Xem thêm Tổng Quan Căn Hộ Takashi Ocean Suite Quy Nhơn tại đây

Thứ hai, trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch phân khu) là đất ở mà người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa theo mục đích đất ở thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng một phần (hoặc toàn bộ thửa đất) sang đất ở theo quy định, sau đó lập thủ tục tách thửa theo quy định tại quyết định này.

Quyết định này cũng nêu cụ thể về diện tích tối thiểu và kích thước chiều rộng mặt đường (mặt tiền) đối với thửa đất ở đô thị cho từng trường hợp nhà phố, nhà liên kế có sân vườn, nhà song lập, biệt lập, biệt thự…

Đối với thửa đất ở nông thôn (thuộc địa bàn các xã) thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở nông thôn, trường hợp có quy định dạng kiến trúc nhà ở (theo quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì thực hiện việc tách thừa theo quy hoạch đó.

Xem thêm dự án Sun Grand City Hillside Residence tại đây

Trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích đất tối thiếu 72 m2 và kích thước chiều rộng mặt đường 4,5 m.

Quy định mới về tách thửa từng loại đất tại Lâm Đồng
Quy định mới về tách thửa từng loại đất tại Lâm Đồng

Đối với thửa đất ở thuộc quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch phân khu) là đất nông nghiệp và đối với thửa đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu tách thửa là 500 m2. Ngoài ra, quyết định này cũng quy định chi tiết việc tách thửa đối với thửa đất chuyên dùng và thửa đất có nhiều mục đích sử dụng.

Trong thời gian chờ quyết định này có hiệu lực thi hành, hồ sơ tách thửa (hoặc hợp thửa) đã nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc trước ngày quyết định này có hiệu lực (ngày 8/2/2021) thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Trong trường hợp thu hồi đất để làm đường giao thông hoặc triển khai các dự án khác, nếu diện tích thửa đất còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện hình thành thửa đất mới (nhỏ hơn kích thước, diện tích tối thiểu quy định) thì người đang sử dụng thửa đất này được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

4.9/5 - (105 bình chọn)

Tin tức khác