Mẫu hợp đồng thuê đất đầy đủ nhất

Mẫu hợp đồng thuê đất đầy đủ nhất

Hợp đồng thuê đất là một trong những loại hợp đồng phổ biến nhất trong lĩnh vực bất động sản. Nó được sử dụng khi hai bên muốn thỏa thuận việc cho thuê một mảnh đất với mục đích sử dụng cụ thể. Việc ký kết một hợp đồng thuê đất đầy đủ và chính xác là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên được bảo vệ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn mẫu hợp đồng cho thuê đất đầy đủ nhất, cùng với các điều khoản và quy định cần thiết.

Mẫu hợp đồng cho thuê đất đầy đủ nhất

Hợp đồng thuê đất

Hợp đồng thuê đất là một loại hợp đồng mà người cho thuê (bên A) cam kết cho người thuê (bên B) quyền sử dụng một mảnh đất với một mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một loại hợp đồng có tính chất pháp lý cao và cần được thực hiện đầy đủ và chính xác để tránh các tranh chấp và rắc rối trong tương lai.

Hợp đồng thuê đất ruộng

Hợp đồng thuê đất ruộng là một loại hợp đồng được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều khoản và quy định của hợp đồng này thường được điều chỉnh bởi luật pháp và quy định của địa phương. Một số điều khoản cơ bản cần có trong hợp đồng thuê đất ruộng bao gồm:

 • Thời hạn thuê: Thời hạn thuê đất ruộng thường được tính bằng năm, và có thể được gia hạn nếu hai bên đồng ý.
 • Giá thuê: Giá thuê đất ruộng thường được tính theo diện tích (ví dụ: giá thuê 1ha đất ruộng là bao nhiêu) hoặc theo sản phẩm (ví dụ: giá thuê 1kg lúa là bao nhiêu).
 • Mục đích sử dụng: Hợp đồng cần quy định rõ mục đích sử dụng đất ruộng, ví dụ như trồng lúa, trồng rau, nuôi gia súc, vv.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên thuê: Bên thuê có quyền sử dụng đất ruộng theo mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê: Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê tuân thủ các điều khoản và quy định trong hợp đồng, đồng thời cần cung cấp các điều kiện thuận lợi để bên thuê có thể thực hiện mục đích sử dụng đất.
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng thuê đất ruộng cần quy định rõ điều kiện và thủ tục chấm dứt hợp đồng, ví dụ như khi hết hạn, bên thuê vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, vv.

Hợp đồng thuê đất khu công nghiệp

Hợp đồng thuê đất khu công nghiệp là một loại hợp đồng được sử dụng khi hai bên muốn thỏa thuận việc cho thuê một mảnh đất trong khu công nghiệp để xây dựng nhà máy, xưởng sản xuất hoặc các cơ sở kinh doanh khác. Điều khoản và quy định của hợp đồng này thường được điều chỉnh bởi luật pháp và quy định của địa phương. Một số điều khoản cơ bản cần có trong hợp đồng thuê đất khu công nghiệp bao gồm:

 • Thời hạn thuê: Thời hạn thuê đất khu công nghiệp thường được tính bằng năm, và có thể được gia hạn nếu hai bên đồng ý.
 • Giá thuê: Giá thuê đất khu công nghiệp thường được tính theo diện tích (ví dụ: giá thuê 1ha đất là bao nhiêu) hoặc theo giá trị của tài sản đã được xây dựng trên đất.
 • Mục đích sử dụng: Hợp đồng cần quy định rõ mục đích sử dụng đất, ví dụ như xây dựng nhà máy, xưởng sản xuất, vv.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên thuê: Bên thuê có quyền sử dụng đất theo mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê: Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê tuân thủ các điều khoản và quy định trong hợp đồng, đồng thời cần cung cấp các điều kiện thuận lợi để bên thuê có thể thực hiện mục đích sử dụng đất.
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng thuê đất khu công nghiệp cần quy định rõ điều kiện và thủ tục chấm dứt hợp đồng, ví dụ như khi hết hạn, bên thuê vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, vv.

Hợp đồng thuê đất đơn giản

Hợp đồng thuê đất đơn giản là một loại hợp đồng được sử dụng khi hai bên muốn thỏa thuận việc cho thuê một mảnh đất với mục đích sử dụng đơn giản, không phức tạp. Đây là một loại hợp đồng có tính chất pháp lý thấp hơn so với các loại hợp đồng khác và có thể được thực hiện bằng cách lập một văn bản đơn giản, không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật pháp.

Tất nhiên! Dưới đây là một mẫu hợp đồng thuê đất tiêu chuẩn:

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

Địa chỉ: [Địa chỉ của bên cho thuê] Đại diện pháp luật: [Tên người đại diện] Chức vụ: [Chức vụ của người đại diện]

BÊN THUÊ (BÊN B)

Địa chỉ: [Địa chỉ của bên thuê] Đại diện pháp luật: [Tên người đại diện] Chức vụ: [Chức vụ của người đại diện]

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho bên B thuê đất tại địa chỉ: [địa chỉ chi tiết] với diện tích: [diện tích] mét vuông để sử dụng cho mục đích: [mục đích sử dụng].

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê đất bắt đầu từ ngày [ngày bắt đầu] và kết thúc vào ngày [ngày kết thúc]. Trước khi kết thúc thời hạn, hai bên có thể thương lượng gia hạn theo thoả thuận mới.

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá thuê đất được xác định là: [số tiền] đồng/tháng. Bên B cam kết thanh toán đầy đủ số tiền trên vào ngày [ngày thanh toán] hàng tháng.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN THUÊ

Bên B có quyền sử dụng đất thuê theo mục đích đã thỏa thuận và chịu trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng đất theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN CHO THUÊ

Bên A cam kết cung cấp đất thuê đúng theo thỏa thuận, bảo đảm quyền lợi sử dụng hợp pháp của bên B.

ĐIỀU 6: GIAO NHẬN VÀ TRẢ LẠI ĐẤT THUÊ

Khi kết thúc hợp đồng, bên B phải giao nhận đất thuê đúng thời hạn và trong tình trạng như khi nhận.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA HAI BÊN

Hai bên cam kết tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thể được sửa đổi, bổ sung khi cả hai bên đồng ý bằng văn bản.

BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

Người cho thuê (ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ (BÊN B)

Người thuê (ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ký kết hợp đồng: [ngày tháng năm]

Quy định chung

Trong hợp đồng thuê đất đơn giản, hai bên cần thống nhất về các điều khoản cơ bản sau:

 • Thời hạn thuê: Thời hạn thuê đất đơn giản thường được tính bằng năm, và có thể được gia hạn nếu hai bên đồng ý.
 • Giá thuê: Giá thuê đất đơn giản thường được tính theo diện tích (ví dụ: giá thuê 1ha đất là bao nhiêu) hoặc theo giá trị của tài sản đã được xây dựng trên đất.
 • Mục đích sử dụng: Hợp đồng cần quy định rõ mục đích sử dụng đất, ví dụ như xây dựng nhà ở, trồng cây trồng rau, vv.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên thuê: Bên thuê có quyền sử dụng đất theo mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê: Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê tuân thủ các điều khoản và quy định trong hợp đồng, đồng thời cần cung cấp các điều kiện thuận lợi để bên thuê có thể thực hiện mục đích sử dụng đất.
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng thuê đất đơn giản cần quy định rõ điều kiện và thủ tục chấm dứt hợp đồng, ví dụ như khi hết hạn, bên thuê vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, vv.

Các điều khoản khác

Ngoài các điều khoản chung, hai bên cần thống nhất về các điều khoản khác như:

 • Phương thức thanh toán: Hợp đồng cần quy định rõ phương thức thanh toán tiền thuê đất, ví dụ như trả theo tháng, quý hoặc năm.
 • Trách nhiệm bảo trì và sửa chữa: Hợp đồng cần quy định rõ trách nhiệm của hai bên trong việc bảo trì và sửa chữa các công trình đã được xây dựng trên đất.
 • Quyền sử dụng tài sản: Nếu có, hợp đồng cần quy định rõ quyền sử dụng các tài sản đã được xây dựng trên đất, ví dụ như nhà ở, nhà xưởng, vv.
 • Trách nhiệm pháp lý: Hợp đồng cần quy định rõ trách nhiệm pháp lý của hai bên trong trường hợp có tranh chấp về quyền sử dụng đất.
 • Các điều khoản khác: Hai bên có thể thỏa thuận thêm các điều khoản khác tùy theo mục đích sử dụng đất và thực tế của từng trường hợp cụ thể.

Hợp đồng thuê đất công ích

Hợp đồng thuê đất công ích là một loại hợp đồng được sử dụng khi người cho thuê là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền quản lý đất công ích, và người thuê là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng đất này để thực hiện mục đích công ích. Điều khoản và quy định của hợp đồng này thường được điều chỉnh bởi luật pháp và quy định của địa phương.

Quy định chung

Trong hợp đồng thuê đất công ích, hai bên cần thống nhất về các điều khoản cơ bản sau:

 • Thời hạn thuê: Thời hạn thuê đất công ích thường được tính bằng năm, và có thể được gia hạn nếu hai bên đồng ý.
 • Giá thuê: Giá thuê đất công ích thường được tính theo diện tích (ví dụ: giá thuê 1ha đất là bao nhiêu) hoặc theo giá trị của tài sản đã được xây dựng trên đất.
 • Mục đích sử dụng: Hợp đồng cần quy định rõ mục đích sử dụng đất, ví dụ như xây dựng các công trình công ích như trường học, bệnh viện, vv.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên thuê: Bên thuê có quyền sử dụng đất theo mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê: Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê tuân thủ các điều khoản và quy định trong hợp đồng, đồng thời cần cung cấp các điều kiện thuận lợi để bên thuê có thể thực hiện mục đích sử dụng đất.
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng thuê đất công ích cần quy định rõ điều kiện và thủ tục chấm dứt hợp đồng, ví dụ như khi hết hạn, bên thuê vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, vv.

Các điều khoản khác

Ngoài các điều khoản chung, hai bên cần thống nhất về các điều khoản khác như:

 • Phương thức thanh toán: Hợp đồng cần quy định rõ phương thức thanh toán tiền thuê đất, ví dụ như trả theo tháng, quý hoặc năm.
 • Trách nhiệm bảo trì và sửa chữa: Hợp đồng cần quy định rõ trách nhiệm của hai bên trong việc bảo trì và sửa chữa các công trình đã được xây dựng trên đất.
 • Quyền sử dụng tài sản: Nếu có, hợp đồng cần quy định rõ quyền sử dụng các tài sản đã được xây dựng trên đất, ví dụ như nhà ở, nhà xưởng, vv.
 • Trách nhiệm pháp lý: Hợp đồng cần quy định rõ trách nhiệm pháp lý của hai bên trong trường hợp có tranh chấp về quyền sử dụng đất.
 • Các điều khoản khác: Hai bên có thể thỏa thuận thêm các điều khoản khác tùy theo mục đích sử dụng đất và thực tế của từng trường hợp cụ thể.

Kết luận

Hợp đồng thuê đất là một loại hợp đồng quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Việc thỏa thuận và tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng thuê đất sẽ giúp hai bên đạt được lợi ích tối đa và tránh các tranh chấp phát sinh sau này. Do đó, việc lựa chọn loại hợp đồng phù hợp và thống nhất các điều khoản cần thiết là rất quan trọng. Ngoài ra, hai bên cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật pháp và các quy định của địa phương để đảm bảo tính pháp lý và tránh các rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê đất.

DOWNLOAD HỢP ĐỒNG THUÊ ĐÁT FILE WORD
4.5/5 - (116 bình chọn)

Tin tức khác