Bình Định tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư

Bình Định tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư

Bên cạnh Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, tỉnh Bình Định sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, dự kiến vào cuối tháng 4/2021, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp, với sự tham gia của 300 – 350 đại biểu. UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, lập danh sách mời các doanh nghiệp tham dự Hội nghị; khẩn trương chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện cần thiết có liên quan để Hội nghị tổ chức hiệu quả, tác động lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng với Hội nghị đối thoại của lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, dự kiến cuối tháng 6/2021, tỉnh Bình Định sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Bình Định, với tham dự của khoảng 250 đại biểu. UBND tỉnh Bình Định, đã giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình tổ chức hội nghị…

Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bình Định đang trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư. Tính đến hết tháng 3/2021, địa phương này  thu hút được 17 dự án đầu tư với tổng vốn thu hút 23.773 tỷ đồng. Trong đó 12 dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư 22.933 tỷ đồng; 1 dự án nhà ở xã hội được Sở Xây dựng trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 786,56 tỷ đồng; 4 dự án trong Khu Công nghiệp được Ban Quản lý Khu Kinh tế cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 53,63 tỷ đồng.

Cũng trong quý 1/2021, tỉnh Bình Định đã điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án là dự án Calla Apartment Quy Nhơn (Chung cư thương mại) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Armo và Tổ hợp khách sạn và căn hộ khách sạn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân Diệu; điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án đầu tư FDI …

4.7/5 - (54 bình chọn)

Tin tức khác