Tính lãi vay giảm dần Công thức, bảng tính và ví dụ thực tế

Tính lãi vay giảm dần Công thức, bảng tính và ví dụ thực tế

Giới thiệu về tính lãi vay giảm dần

Tính lãi vay giảm dần là phương pháp tính toán lãi suất trên khoản vay mà số tiền lãi còn lại giảm dần theo thời gian. Đây là phương pháp phổ biến được sử dụng trong các hợp đồng vay ngân hàng, đặc biệt là trong việc vay mua nhà hoặc mua ô tô.

Tính lãi vay giảm dần Công thức, bảng tính và ví dụ thực tế

Công thức tính lãi vay giảm dần

Công thức tính lãi vay giảm dần như sau:

Tiền lãi = Số tiền vay x Lãi suất hàng tháng x Số tháng còn lại / Tổng số tháng vay

Trong đó:

 • Tiền lãi: Số tiền lãi phải trả hàng tháng.
 • Số tiền vay: Số tiền được vay từ ngân hàng.
 • Lãi suất hàng tháng: Lãi suất được tính trên tháng.
 • Số tháng còn lại: Số tháng còn lại trong khoản vay.
 • Tổng số tháng vay: Tổng số tháng của hợp đồng vay.

Công cụ tính lãi vay giảm dần

Để tính toán lãi vay giảm dần, bạn có thể sử dụng công cụ tính lãi vay trực tuyến hoặc tải xuống bảng tính lãi vay. Một số công cụ tính lãi vay giảm dần được phổ biến như:

 • Công cụ tính lãi vay giảm dần của ngân hàng TPBank: https://tpbank.com.vn/tinh-lai-vay-giam-dan
 • Công cụ tính lãi vay giảm dần của Ngân Hàng TMCP Á Châu ACB: https://www.acb.com.vn/vay-tien/tinh-lai-tra-gop
 • Công cụ tính lãi vay giảm dần của Gia An Property https://www.giaanproperty.vn/tinh-lai-suat-vay-mua-nha

Số tiền vay

VNĐ

Thời gian tiền vay

Năm

Lãi suất vay

%/năm

Loại hình vay

Tổng số tiền lãi phải trả

500.000.000 đ

Tổng số tiền phải trả

5.000.000.000 đ

Số kỳ trả Dư nợ đầu kỳ (VND) Gốc phải trả (VND) Lãi phải trả (VND) Gốc + Lãi(VND)
Tổng 0 0

Bảng tính lãi vay giảm dần

Bạn có thể tải xuống bảng tính lãi vay giảm dần để tính toán các khoản vay của mình. Bảng tính này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về số tiền lãi phải trả hàng tháng và tổng chi phí của khoản vay.

Thời gian Số tiền vay Lãi suất hàng tháng Số tháng còn lại Tiền lãi
Tháng 1 100 triệu 1% 240 1 triệu
Tháng 2 100 triệu 1% 239 999,166
Tháng 3 100 triệu 1% 238 998,330
Tháng 240 100 triệu 1% 1 4,155

Tính lãi vay giảm dần Công thức, bảng tính và ví dụ thực tế - 2

Cách tính lãi vay trả góp

Lãi suất cho khoản vay giảm dần được xác định trước trong hợp đồng. Để tính toán số tiền lãi phải trả mỗi tháng, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Tiền lãi =Số tiền vay x Lãi suất hàng tháng

Ví dụ: Nếu bạn vay 100 triệu đồng với lãi suất hàng tháng là 1%, số tiền lãi phải trả hàng tháng là:

Tiền lãi = 100 triệu x 1% = 1 triệu đồng

Ngoài ra, nếu bạn muốn tính toán số tiền trả góp cho khoản vay giảm dần, bạn có thể sử dụng công cụ tính trả góp trực tuyến hoặc tải xuống bảng tính trả góp. Một số công cụ tính trả góp được phổ biến như:

 • Công cụ tính trả góp của ngân hàng Agribank: https://agribank.com.vn/tinh-tra-gop
 • Bảng tính trả góp của ngân hàng Vietcombank: https://www.vietcombank.com.vn/tien-ich/tinh-toan/tinh-toan-tra-gop
 • Công cụ tính lãi vay trả gop của Gia An Property https://www.giaanproperty.vn/tinh-lai-suat-vay-mua-nha

Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo năm

Lãi suất vay ngân hàng thường được tính theo năm và được thể hiện dưới dạng phần trăm (%). Để tính toán lãi suất vay ngân hàng theo năm, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Lãi suất hàng năm = (Số tiền lãi / Số tiền vay) x (12 / Tổng số tháng vay) x 100%

Ví dụ: Nếu bạn vay 100 triệu đồng trong 20 năm với lãi suất hàng tháng là 1%, số tiền lãi phải trả là:

Tiền lãi = 100 triệu x 1% x 240 = 24 triệu đồng

Sau đó, để tính toán lãi suất hàng năm, bạn có thể áp dụng công thức như sau:

Lãi suất hàng năm = (24 triệu / 100 triệu) x (12 / 240) x 100% = 1.2%

Bảng tính lãi suất vay ngân hàng

Bạn có thể tải xuống bảng tính lãi suất vay ngân hàng để tính toán các khoản vay của mình. Bảng tính này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về lãi suất của các khoản vay khác nhau.

Ngân hàng Khoản vay tối đa Lãi suất hàng năm
Ngân hàng TMCP Quân Đội 500 triệu 7.8%
Ngân hàng TMCP Công Thương 300 triệu 10.5%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 200 triệu 8.7%

Ví dụ thực tế

Hãy xem xét một ví dụ về cách tính lãi vay giảm dần trong thực tiễn. Anh Minh đã vay 500 triệu đồng từ ngân hàng ACB với thời hạn vay là 20 năm và lãi suất hàng tháng là 1%. Sau đây là bảng tính lãi vay giảm dần cho khoản vay của anh ta:

Thời gian Số tiền vay Lãi suất hàng tháng Số tháng còn lại Tiền lãi
Tháng 1 500 triệu 1% 240 5 triệu Tháng 2 500 triệu 1% 239 4,995,833
Tháng 3 500 triệu 1% 238 4,991,667
Tháng 240 500 triệu 1% 1 20,719

Như vậy, số tiền lãi phải trả hàng tháng của anh Minh sẽ giảm dần theo thời gian và cuối cùng anh ta sẽ trả tổng cộng khoảng 120 triệu đồng lãi suất cho khoản vay của mình.

FAQs

1. Lãi suất vay ngân hàng được tính như thế nào?

Lãi suất vay ngân hàng được tính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm mức độ rủi ro của khoản vay, lịch sử tín dụng của khách hàng và điều kiện thị trường hiện tại.

2. Tại sao lãi suất vay giảm dần thường cao hơn lãi suất vay cố định?

Lãi suất vay giảm dần thường cao hơn lãi suất vay cố định vì đây là phương pháp tính toán lãi suất phổ biến và được sử dụng nhiều trong việc vay mua nhà hoặc ô tô.

3. Có cách nào để giảm thiểu số tiền lãi phải trả cho khoản vay giảm dần?

Bạn có thể giảm thiểu số tiền lãi phải trả bằng cách đặt một khoản tiền lớn hơn hoặc trả nợ sớm hơn thời hạn hợp đồng.

4. Bảng tính lãi vay giảm dần có thể giúp tôi tính toán khoản vay của mình chính xác không?

Bảng tính lãi vay giảm dần chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan về số tiền lãi phải trả hàng tháng và tổng chi phí của khoản vay. Để tính toán khoản vay của mình chính xác, bạn nên tham khảo các công cụ tính lãi vay trực tuyến hoặc thực hiện các phép tính thủ công dựa trên công thức tính lãi vay giảm dần.

5. Tôi có thể tái cấp tín dụng với khoản vay giảm dần không?

Tùy thuộc vào điều kiện của ngân hàng, bạn có thể tái cấp tín dụng với khoản vay giảm dần. Tuy nhiên, quy trình tái cấp tín dụng sẽ phức tạp hơn so với các loại khoản vay khác do đặc thù của phương pháp tính toán lãi suất giảm dần.

4.8/5 - (59 bình chọn)

Tin tức khác