Lâm Đồng siết quy định việc tách thửa đất

Lâm Đồng siết quy định việc tách thửa đất

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy định mới về việc tách thửa đất. Trong đó, loại đất áp dụng bao gồm đất ở, đất chuyên dùng, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quy hoạch sử dụng đất và một số loại đất khác.

Ngày 19/1/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 04/2021/QĐ-UBND, quy định về điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, tại Điều 4 của quyết định này, UBND tỉnh Lâm Đồng quy định chi tiết về diện tích thửa đất tối thiểu được phép tách thửa. Theo đó, thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp sau:

Thứ nhất, đối với thửa đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn) thuộc quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch phân khu) là đất ở đô thị thì dạng nhà phố phải có diện tích lớn hơn hoặc bằng 40m2, và có kích thước chiều rộng mặt tiền đường đối với đường đã có tên, hoặc đường hẻm có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 10m, hoặc các đường, đường hẻm còn lại lớn hơn hoặc bằng 4,9m.

Tiếp đến là dạng nhà liên kế có sân vườn, diện tích lớn hơn hoặc bằng 72m2 và có kích thước chiều rộng mặt tiền đường lớn hơn hoặc bằng 4,5m đối với đường chính. Tại các đường hẻm, diện tích lớn hơn hoặc bằng 64m2 và kích thước chiều rộng mặt đường lớn hơn hoặc bằng 4m.

Đối với dạng nhà song lập, UBND tỉnh Lâm Đồng quy định, diện tích lớn hơn hoặc bằng 280m2 và có kích thước chiều rộng mặt tiền đường lớn hơn hoặc bằng 20m đối với đường chính. Tại các đường hẻm, diện tích phải lớn hơn hoặc bằng 224m2 và kích thước chiều rộng mặt tiền đường lớn hơn hoặc bằng 16m (tính cho 2 thửa, kích thước chiều rộng cho mỗi thửa là lớn hơn hoặc bằng 8m, diện tích mỗi thửa lớn hơn hoặc bằng 112m2).

Lâm Đồng siết quy định việc tách thửa đất - 2
Tỉnh Lâm Đồng ra quy định mới về đất nông nghiệp phân lô tối thiểu 500m2, không còn tình trạng phân lô đất nông nghiệp diện tích nhỏ như trước đây.

Xem thêm dự án Sun Grand City Hillside Residence tại đây
Thứ 2, đối với thửa đất ở nông thôn (thuộc địa bàn các xã) thuộc quy hoạch sử dụng đất ở nông thôn, trường hợp có quy định dạng kiến trúc nhà ở (theo quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì thực hiện việc tách thửa theo quy hoạch khu vực đó.
Quy định này cũng áp dụng với dạng nhà biệt lập, diện tích lớn hơn hoặc bằng 250m2 và có kích thước chiều rộng mặt tiền đường lớn hơn hoặc bằng 12m.

Trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích đất tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 72m2, và kích thước chiều rộng mặt đường lớn hơn hoặc bằng 4,5m.

Đối với thửa đất ở thuộc quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch phân khu) là đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu tách thửa là 500m2. Đất thuộc quy hoạch đất chuyên dùng thì thực hiện tách thửa tương tự như đối với đất chuyên dùng.

Đặc biệt, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng quy định, đối với thửa đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu tách thửa là 500m2. Đối với thửa đất chuyên dùng, việc tách thửa phải căn cứ vào dự án, quy hoạch chi tiết đã được thỏa thuận, phê duyệt hoặc văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền cho từng trường hợp cụ thể.

Thứ 3, đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng, UBND tỉnh Lâm Đồng quy định, trường hợp thuộc quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch phân khu) là đất ở mà tách thửa đất ở đồng thời với đất nông nghiệp, thì thực hiện việc tách thửa đất ở theo quy định cho đất ở tại nông thôn như đã nêu trên..

Trường hợp thuộc quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch phân khu) là đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu tách thửa là 500m2, nhưng diện tích đất ở chỉ thuộc một trong các thửa đất khác nhau thì diện tích đất ở trong từng thửa đất sau khi tách tối thiểu là 500m2.

Theo các chuyên gia, quy định mới của Lâm Đồng về việc tách thửa là một động thái siết lại, sau một thời gian phát triển khá nóng việc phân lô bán nền. Trong đó, điển hình là việc quy định chi tiết trường hợp hình thành đường giao thông mới thì chiều rộng mặt đường tối thiểu là 5,5m đối với khu vực đô thị và 7m đối với khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, đất nông nghiệp phân lô tối thiểu 500m2, không còn tình trạng phân lô đất nông nghiệp diện tích nhỏ như trước đây.

4.5/5 - (56 bình chọn)

Tin tức khác